Fiatal anyák a gyermekvédelmi szakellátásban
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 2011. március 9-én tartotta „Kérdés és válaszok”, avagy szegénység és egészség II. című szakmai konferenciáját.
 
Munkatársunk Kovács Szilvia (módszertani szaktanácsadó) a gyermekvédelmi szakellátásban megvalósuló, fiatalkorú anyákat támogató – országos helyzet- és szükségletfelmérésre alapozó – jó gyakorlatokat mutatta be (pl. szakmai műhely, szakemberek számára indított tanfolyam, szolgáltatásokról vezetett országos lista, baba-mama csoport, családi csoport konferencia).
 
 
A téma iránt érdeklődő szakemberek számára ajánljuk 2011 őszén induló a Fiatal anyák és gyermekük együttes ellátása szakmai műhely foglalkozást. További információt és a jelentkezési lapot ITT találja!
 
Inkubátor program
Az inkubátor programról nyilatkozott Dr. Radoszáv Miklós szaktanácsadó a Kossuth Rádió műsorában.

Meghallgatható itt:
 
V. Szakmai Nap
Együttműködés a gyermekvédelemben

A Fővárosi Tegyesz, mint országos hatáskörű kijelölt Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2011. január 18-án, kedden 10 és 13 óra között szakmai napot rendezett.
A 2009 tavaszán indult „Együttműködés a gyermekvédelemben - a gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi szakszolgálatok együttműködésének aktuális kérdései” programunk keretében Szakmai Nap megrendezésére ötödik alkalommal került sor.
 
A szakmai megbeszélésen részt vett Dudás Zoltán a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának vezetője és dr. Andráczi - Tóth Veronika a Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztályának vezetője is.
 
A meghívott vendégeink és a módszertani gyermekjóléti szolgálatok valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkatársainak részvételével áttekintésre kerültek a módszertani program eddigi eredményei. A minisztérium munkatársai fontosnak és hasznosnak értékelték a programot, és kívánatosnak tartják folytatását is.  
 
Gyermekek petíciója
Petícióban kérték gyermekek az EU-t a szegénység elleni fellépés fokozására

Gyermekek egy csoportja petíciót adott át az Európai Bizottság és az Európai Parlament képviselőinek, azt kérve: az Európai Unió tegyen meg mindent, hogy véget vessen a gyermekszegénységnek. Mint az akciót irányító Eurochild szervezet szerdán közleményben bejelentette, a dokumentumot 14 ezren írták alá tavaly, a szegénység elleni uniós évben. A közlemény szerint a brüsszeli bizottságnál José Manuel Durao Barroso elnök és Andor László, a témában illetékes biztos vette át a petíciót. Hangsúlyozták, hogy a bizottság maga is azon van, hogy minél hatékonyabban hozzájáruljon a gyermekszegénység elleni küzdelemhez.
Andor László azt is bejelentette, hogy jövőre az uniós  végrehajtó testület ajánlást szándékozik kiadni ebben a témában.
 
Az uniós parlament nevében Nuno Teixeira portugál képviselő azt hangoztatta, hogy a gyermekek tevékenysége ösztönzést jelent a politikusoknak.
 
Forrás: (MTI)
 
Tapasztalati szakértő
Intézményünkben 2 fő tapasztalati szakértő végezte terepgyakorlatát!
 
A tapasztalati szakértő olyan, a szegénységet a saját életében átélt személy, aki egy képzési folyamatban megküzd ezzel a keserű tapasztalattal, és a képzés során szerzett attitűdök, készségek és módszerek segítségével megerősödve, személyes tapasztalatának egyéni és társadalmi elemeit megértve, mindezt – a szegénység elleni küzdelem egy vagy több pontján, mások javára hasznosítva – alkalmazni tudja.

Bővebb információt ITT talál!
 
Folytatás...
 
Nevelőszülői hálózat: táborok, rendezvények
A Fővárosi TEGYESZ Nevelőszülői hálózatának 2011. évi nyári toborok beszámolója megtekinthető itt.

A Fővárosi TEGYESZ Nevelőszülői hálózatának 2010. évi nyári táborok beszámolói és ismertetői megtekinthetőek itt.
Folytatás...
 
ÁJB közlemények
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának
aktuális gyermekvédelmi témájú közleményei

A gyermekotthonban nevelkedő kisgyerekek helyzetéről - AJB-849/2010
 
A gyermekvédelmi törvény szerint a családot pótló helyettesítő védelem és ellátás az állam feladata, a gyermek a szakellátás keretében nevelőszülőhöz, lakásotthonba, vagy gyermekotthonba helyezhető. Az állami gondoskodás addig tart, amíg a család képessé válik a gyermek nevelésére, és ha ez lehetetlen, a sorsa örökbe adással rendezhető. Az állampolgári jogok biztosa a gyermekotthonokat vizsgálva jó gyakorlatot is tapasztalt, ugyanakkor az alapjogokat sértő visszásságokat tárt fel.
A közlemény teljes tartalmát ITT találja!
 
A nevelőszülői alkalmasságról - AJB-2581/2010
 
Akkor is lehet visszás egy döntés, ha egyébként megfelelt a hatályos jogszabályoknak, de magával a szabályozással van probléma. Az ombudsman ezt állapította meg a nevelőszülői hálózatot működtető szakszolgálat eljárásának vizsgálata során. A működtető állásfoglalásának következtében az alkalmatlannak nyilvánított panaszos nem vehetett részt a nevelőszülői képzésen és a jogorvoslat lehetőségével sem élhetett.
A közlemény teljes tartalmát ITT találja!
 

 
 
 
Gyermekvédelem a Magyar Televízió műsorán
„Gyermekvédelem Magyarországon” és „Élet a gyermekotthon után” címmel rövid tényfeltáró riportokat készített a Magyar Televízió, Prizma című műsorában.
 
Általános képet kapunk a hazai gyermekvédelem kialakulásának történetéről és jelenlegi állapotáról, érintve a gyermeki jogok, lakásotthonok, gyermekotthonok anyaotthonok helyzetét.  A riportfilmekben megszólalnak a gyermekotthonban és utógondozói ellátásban élő ill. onnan kikerült fiatal felnőttek és gyermekvédelmi szakemberek - Gyurkó Szilvia, gyermekjogi szakértő, Országos Kriminológiai Intézet; Virág György, klinikai szakpszichológus, Eszter Alapítvány; Popper Andrea, intézményvezető, Jó Pásztor Anyaotthon; Dr. Radoszáv Miklós, a Fővárosi Tegyesz általános igazgatóhelyettese; Czikó Benjamin, a fóti Károlyi István Gyermekközpont igazgatója és Kuslits Gábor, a Fővárosi Tegyesz Utógondozó Otthon vezetője.

A filmek az alábbi linkeken keresztül tekinthetők meg:
 
 
pályázati lehetőség

Pályázat kiírása ösztöndíjra


részletek és pályázati űrlap letöltése a következő e-mail címen érhető el:

Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát


 

 

A TÁMASZ Alapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

 

 

A pályázat 15 fő gyermekvédelmi gondoskodás keretében felnövő  fiatal  felnőttet -  első  diplomájának  megszerzéséért folytatott felsőfokú tanulmányaiban – támogat.

Az ösztöndíj a 2014/2015-ös tanévre (12 hónapra) vonatkozik és a tanulmányi átlageredmény függvényében 15-25.000 forint havi támogatást jelent. 

Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

 

Az ösztöndíjra pályázhat,

 

Ø  aki magyar állampolgár,

Ø  aki a pályázat benyújtását megelőzően gyámhivatali határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott nevelésben részesült,

Ø  akinek nevelése nagykorúvá válásával szűnt meg és a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 25. életévét,

Ø  aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzéséért II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytat,

Ø  és az előző teljesített félévben elért súlyozott tanulmányi átlageredménye meghaladja a 3,5-t.

 

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

ü  hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (jelen pályázat melléklete),

ü  a pályázó önéletrajza,

ü  a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása a gyermekvédelmi gondoskodásról (melyből kiderül a nevelésbe vétel kezdő és befejező időpontja, valamint, hogy a pályázó jelenleg utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül-e),

ü  az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról (melyből kiderül a tagozat, a kar, a szak, az évfolyam, a hallgatói jogviszony aktív vagy passzív volta, a kezdő és a várható befejezési időpontja),

ü  az előző teljesített félév súlyozott tanulmányi eredményét hivatalosan igazoló dokumentum,

ü  további nyilatkozatok (jelen pályázat mellékelte).

 

 

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

 

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.

 

A pályázati anyag letölthető a www.tegyesz.hu (Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat/linkek/Támasz Alapítvány/pályázatok) oldalról, illetve a  www.fice.hu  (FICE Magyarországi Egyesülete) oldalról.

 

A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

Lehetősége van a pályázónak a hiányzó dokumentumok pótlására a benyújtási határidőt követően is. Abban az esetben, ha az Alapítvány észleli a hiányt, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást tehet határidő tűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

 

A pályázatokat postán ajánlott, zárt küldeményként az alapítvány levelezési címére kell megküldeni:

 

TÁMASZ Alapítvány 1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.

 

A pályázat beküldési határideje: 2014. november 30.

 

A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

 

A pályázatok elbírálásáról a TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2014. december 15-ig dönt, erről a pályázókat - a döntést követő 15 napon belül - postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a www.tegyesz.hu honlapon is közzéteszi.

 

A pályázatok elbírálása során figyelembe vehető szempontok: személyi, vagyoni körülmények, halmozottan hátrányos helyzet, tanulmányi eredmények, gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő.

 

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatokat külön kérésre az Alapítvány a megadott címre elpostázza, a továbbiakban ezeket a pályázatokat az Alapítvány nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 15 napon belül lehet előterjeszteni.

 

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

 

A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.

 

A pályázatról további információval: hétköznap 10 órától 20 óráig a 70/5526672-es telefonszámon, és a Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát email címen szolgálunk.

 

Kérjük, hogy a pályázati adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a gyors és pontos ügyintézés érdekében szíveskedjék az Alapítványnak mihamarabb írásban jelezni.

 

 

Budapest, 2014. október 30.

 

                                                                                   TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma

 

 

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
LETÖLTHETŐ INNEN -  hamarosan
Folytatás...
 
Mentori szolgálat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
Veszélyeztetett élethelyzetű fiatalok számára mentori szolgálatot indított a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Az új szolgáltatás indulását a 2010. szeptember 22-én rendezett szakmai konferencia alkalmával jelentette be dr. Fodor Péter főigazgató.
 
A konferencia alkalmából került sor az „Élmények képekben” című fotókiállítás megnyitására a Központi Könyvtár Átriumában. A képek nem művészi alkotások, sokkal inkább „élményképek”, a Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata által szervezett nyári régészeti és néprajzi táborok résztvevőinek hétköznapjait mutatják be. (A kiállítás október 22-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében.)
 

 
Folytatás...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 Következő > Utolsó >>

Találatok: 41 - 50 / 55

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?

Hírlevél


Eseménynaptár

<<  2018 December  >>
 Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partnereink


 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapcsolat | Honlaptérkép | Adatvédelem | Hírlevél | Webmail

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. | Tel.: 06-1-3232-900 | tegyesz@tegyesz.hu