Gyermekvédelmi Gyámi Szolgálat Nyomtatás Email
 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMI SZOLGÁLAT

 

A Szolgálat munkatársai a gyermekvédelmi gyámi csoportvezetők, a gyermekvédelmi gyámok, az eseti/vagyonkezelő gyámok és az asszisztensek.

A gyermekvédelmi gyámok valamint az eseti/vagyonkezelő gyámok és az asszisztensek három szakmai csoportban végzik tevékenységüket csoportvezetők közvetlen irányításával.

 

A Szolgálat feladatai:

 

A gyermekvédelmi gyám

figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Ennek érdekében a gondozás, nevelés körében:

       o   részt vesz a gyámhivatal által tartott tárgyalásokon;

o   együttműködik a gyermek ellátását biztosító nevelőszülővel, gyermekotthonnal;

o   részt vesz a gyermek elhelyezési tervének, az egyéni elhelyezési tervének és az egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében;

o   szükség szerint, de legalább félévente jelentést készít a gyámhatóságnak a gyermek helyzetéről;

o   a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen kapcsolatot tart a Gyvt. előírásainak megfelelően;

o    kapcsolatot tart a szülőkkel, és figyelemmel kíséri, szükség esetén elősegíti a gyámhivatal határozatában előírt kapcsolattartás megvalósulását;

o   kapcsolatot tart a gyermek oktatását biztosító nevelési-oktatási intézményekkel, figyelemmel kíséri a gyermek iskolai előmenetelét, magatartását;

o   együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek vér szerinti családja helyzetének megismerése érdekében;

o   a gyermek gondozási helyről történő engedély nélküli távozása esetén együttműködik a gondozási hely képviselőjével és megteszi a gyermek felkutatásához szükséges intézkedéseket;

o   javaslatot tesz a gyámhivatalnak a nevelőszülőnek az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként történő kirendelésére, vagy felmentésére;

o   azonnal intézkedik, ha gyermek érdekét a gondozási helye súlyosan veszélyezteti és ezen intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a gyámhivatalt és a Szakszolgálatot;

o   bírósági eljárást kezdeményez a gyámhivatalnál a gyermek gondnokság alá helyezése, a szülők szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt;

 

a törvényes képviselet körében:

 • gondoskodik a gyermek személyes iratainak rendelkezésre állásáról és érvényességéről;
 • lehetővé teszi, hogy a gyermek az egészégi állapotának megfelelő egészségügyi ellátásokhoz hozzájusson;
 • kiemelt figyelmet fordít a vérszerinti családjába vissza nem helyezhető gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítására;
 • képviseli a gyermeket hatósági és bírósági ügyeiben;
 • összeférhetetlenség, akadályoztatás esetén, különleges szakértelmet igénylő ügyben kezdeményezi a gyámhivatalnál eseti/vagyonkezelő gyám kirendelését;

 

a vagyonkezelés körében:

 • a vagyont –a gyámhivatal leltár alapján történt átadása után– a rendes vagyonkezelés szabályai szerint kezeli;
 • évente „rendes”, szükség szerint eseti, a vagyonkezelői jog megszűnésekor végszámadást nyújt be a vagyonkezelésre jogosultnak, vagy a gyámhivatalnak;

 

Az eseti gyám:

ellátja  a gyámhivatal határozatában megjelölt feladatokat:

 büntetőeljárásban:

 • képviseli a gyermeket a büntetőeljárás megindulásától, annak jogerős befejezéséig és ezen belül:
 • segíti az általa képviselt gyermeket a büntetőeljárás céljának, szabályainak megismerésében;
 • részt vesz a nyomozóhatóság által elrendelt kihallgatásokon segítve a nyomozás eredményes lezárását;
 • részt vesz a bíróság által elrendelt tárgyalásokon;
 • segíti a gyermeket a nyomozóhatóság és a bíróság által hozott döntés megértésében és számára legmegfelelőbb döntés meghozatalában a jogorvoslatról;
 • szükség szerint intézkedik a jogorvoslati kérelem elkészítéséről és benyújtásáról;
 • tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentését benyújtani.

 polgári peres eljárásban:

o  elkészíti az általa képviselt gyermek családi jogállásának rendezése, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése, valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetése, illetve visszaállítása íránti per megindításához szükséges keresetlevelet

o  szükség szerint beszerzi a gyermek családi jogállásának rendezése, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése, valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetése, illetve visszaállítása íránti per megindításához szükséges gyámhatósági hozzájárulást;

o  részt vesz a bíróság által kitűzött tárgyalásokon;

o  segíti az általa képviselt gyermeket a polgári peres eljárás céljának, szabályainak megismerésében;

o  segíti a gyermeket a bíróság által hozott döntés megértésében és számára legmegfelelőbb döntés meghozatalában a jogorvoslatról.

o  szükség szerint intézkedik a jogorvoslati kérelem elkészítéséről és benyújtásáról.

o  tevékenységéről félévenként, illetőleg, ha a kirendelés célja megvalósult, vagy annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles a gyámhatóságnak jelentését benyújtani.

 

A vagyonkezelő gyám:

ellátja a gyámhivatal határozatában megjelölt vagyonnal kapcsolatos különleges szakértelmet igénylő feladatokat:

 • ingatlanvagyon esetén elsősorban arról gondoskodik, hogy az ingatlan vagy annak értéke megmaradjon a gyermek számára;
 • lehetőség szerint bérbeadással gondoskodik az ingatlan fenntartásához szükséges költségek rendelkezésre állásáról;
 • szükség szerint polgári pert indít annak érdekében, hogy az általa képviselt gyermek legjobb érdekei érvényesüljenek közös tulajdon esetén is;
 • készpénz esetén felkutatja a megfelelően biztonságos befektetési formákat;
 • ingóságok esetén gondoskodik a gyámhivatal által meghatározott őrzési módról;
 • eleget tesz a gyámhatóság határozatában előírt számadási kötelezettségének.

 


A gyermekvédelmi gyámok elérhetőségei

A gyermekvédelmi gyámok nyilvántartási számai

 
 

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?

Hírlevél


Eseménynaptár

<<  2019 Január  >>
 Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partnereink


 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapcsolat | Honlaptérkép | Adatvédelem | Hírlevél | Webmail

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. | Tel.: 06-1-3232-900 | tegyesz@tegyesz.hu