Hefop projekt 2008. Nyomtatás Email
Tartalomjegyzék
Hefop projekt 2008.
A projekt indokoltsága
Szakmai tanulmányok

A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő kamaszokmunkaerőpiaci esélyeinek javítása a szakemberek ágazatközi hálózati együttműködésével és munkaerőpiaci képzésével Közép-Magyarországon
HEFOP 2.2.1-06/1.-2007-05-0003/4.0 azonosító számú projektTájékoztató, javaslat és vitaanyag a projekt irányítói és a partnerintézmények számára a munkálatok elindítása érdekében
  
A pályázó:                              Fővárosi TEGYESZ;
Konzorciumi partner:          FICE Magyarországi Egyesülete;
További partnerek:              Pest Megyei TEGYESZI;
                                                Fővárosi Önkormányzat Kornis Klára Gyermekotthona;
                                                Fővárosi Önkormányzat Utógondozó Otthona.
 
A pályázó hivatalos képviselője, egyben a projekt szakmai vezetője:Molnár László igazgató.
Kapcsolattartó személy (projekt menedzser): Békés Zoltán, a Módszertani és Elemző Szolgálat megbízott osztályvezetője (2008. augusztus 31-ig, utána munkatársa).
Pénzügyi munkatárs: Sarkadi Ildikó, az Act Partner Kft. üzletvezetője.
 
A projekt futamideje:                   2008. június 1-től november 30-ig.
 
A projekt a következő kettős általános célt szolgálja:
1. Gyermekvédelmi szakemberek hálózati együttműködésével és képzésével a szakellátásba beutalt kamaszokat gondozó intézmények és szakemberek munkájának továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a gondozott gyermekek és fiatalok sokkal jobban elsajátítsák a szakmai felkészültségük megszerzéséhez, megtartásához és szakmai pályafutásuk során többszöri megújításához szükséges képességeket és készségeket, ezáltal jelentősen javuljanak munkaerőpiaci esélyeik.
2. A felderítés, az alapellátások és a gyámhatósági-gyámhivatali gyakorlat fejlesztésével a szakellátásba való indokolatlan kamaszkori beutalás visszaszorítása.
 Az általános célokat a következő konkrét cél állításával kívánjuk szolgálni:
A szociális (gyermekvédelmi), munkaügyi és oktatási ágazathoz tartozó szakemberek széleskörű ágazat- és szektorközi együttműködési hálózatának kiépítése annak érdekében, hogy folytatódjon a gyermekvédelmi szakellátó hálózat hatékonyságának minőségi reformja a humán erőforrás fejlesztése szempontjából, és elkezdődjön azoknak a szakembereknek a konkrét munkaerőpiaci képzése, akik a projekt közvetett célcsoportját képező fiatalokat gondozzák-nevelik.
A fenti cél érdekében a következő négy szakmai műhelyt hozzuk létre kb. 10-10 szakértő részvételével (a szakmai műhelyek vezetőit és tagjait a Fővárosi TEGYESZ kéri fel és bízza meg, a partnerintézmények szükség szerint ajánlanak szakértőket a műhelyekbe – a szakmai műhelyvezetők személyére vonatkozó itt megjelölt javaslatot most véglegesítjük):
 
I. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükségletet alakító tényezők és a szakellátásba való beáramlás – kistérségi szintű helyzetfelmérés Budapesten és Pest Megyében. A műhely vezetője: Laki László, az MTA PTI tudományos főmunkatársa. Tagjai: demográfus, társadalomstatisztikus, urbanisztikus, szociológus, szociális és gyermekvédelmi (Békés Zoltán és Temesi Balázs) szakemberek.
II. A veszélyeztetettség felderítésének, az alapellátási intézmények munkájának és a beutalási gyakorlat változásának szerepe a szakellátásba való kamaszkori beáramlás alakulásában Budapest és Pest Megye kistérségeiben. A műhely vezetője: Révész Magda, a Fióka Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ igazgatója. Tagjai: budapesti és Pest megyei szociális és gyermekjóléti, valamint gyámhivatali szakemberek.
III. A kamaszkorban a szakellátásba került kiskorúak és fiatal felnőttek ellátásának-gondozásának, felzárkóztató képzésének és a munkaerőpiacra való felkészítésének helyzete és reformszükségletei. A műhely vezetője: Riegler Mária, a Fővárosi Önkormányzat Utógondozó Otthonának igazgatója. Tagjai: Gyermekvédelmi (alap- és szakellátási), közoktatási és munkaerőpiaci szakemberek.
IV. A kamaszkorban bekerülteket segítő szakemberek szakmai felkészültsége a gondozottak munkaerőpiacra való felkészítésének speciális szükségleteire és továbbképzésük programjának kidolgozása. A műhely vezetője: Both Éva, a Fővárosi TEGYESZ Módszertani és Elemző Szolgálatának osztályvezetője. Tagjai: szakellátási, oktatási és munkaerőpiaci szakemberek.
A szakmai műhelyek működése:
A szakmai műhelyek összetételét és tagjait– a rendkívül rövid futamidőre tekintettel – még a projekt kezdete előtt el kell dönteni (valamint lehetőleg az elvégzendő adat- és anyaggyűjtő munkában közreműködők körét is kívánatos kijelölni és megbízásukat előkészíteni).
A projekt féléves futamideje alatt mind a négy szakmai műhely a feladatával arányos helyzetfelmérést végez, továbbá fejlesztési koncepciót és programot dolgoz ki.
A szakmai műhelyek első feladataik között eldöntik, hogy a helyzetfelmérés milyen adat- és anyaggyűjtést igényel, és kidolgozzák annak programját. A szakmai műhelyek munkájához így szükség szerint külön adat- és anyaggyűjtő munka kapcsolódik, külső szakemberek és segéderők megbízásos igénybevételével, amelyet a műhelyek szakértő tagjai irányítanak. (A projekt rendkívül rövid futamidejére és a nyári hónapokra tekintettel ennek előkészítése és haladéktalan beindítása kiemelkedően fontos!)
A szakmai műhelyek tagjainak egy része műhelymunkákat készít megvitatás és a műhely zárótanulmányaiba való beépítés céljából. A műhelymunkák az adat- és anyaggyűjtés eredményeit dolgozzák fel és összegzik, vagy a fejlesztési koncepció és program kidolgozását szolgálják. A műhelymunkákat a szakmai műhely 5-6 értekezletén vitatják meg a szakmai műhely vezetőjének beosztása szerint és irányításával.
A szakmai műhelyek munkájának végterméke egy-egy helyzetfelmérő tanulmány és a fejlesztési programot tartalmazó egy-egy zárótanulmány. A IV. szakmai műhely munkájának a végterméke továbbá egy kétszer kétnapos (32 órás) továbbképzési tanfolyam a kamasz­korban bekerült kiskorúakat segítő 20 fő gyermekvédelmi szakember részvételével. A tanfolyam résztvevőit a FICE Magyarországi Egyesülete közreműködésével választjuk ki.
A projekt kezdetén (2008. június 4., kb. 50 fős) nyitókonferenciát szervezünk az ágazatközi együttműködési hálózatban résztvevő szakemberek és a projekt eredményeinek felhasználói számára, amelyen a projekt szakmai vezetője, valamint a szakmai műhelyek vezetői előadják a projekt megvalósításának terveit, és előzetes megfontolásaikat.
A szakmai műhelyek feladatának kölcsönös összefüggései miatt szükséges a köztük szükséges kommunikáció biztosítása legkésőbb 2008. októberében. Ezt a kommunikációt a szükségletek szerint tervezni kell mindegyik szakmai műhely munkaprogramjában, amelyet legkésőbb 2008. június 15-ig el kell készíteni.
A projekt zárórendezvénye az a (kb. 150 fős) konferencia (2008. november 27-én, amelyen a szakmai műhelyek bemutatják munkájuk eredményeit, tájékoztatást adnak az együttműködés folytatásának esélyeiről és megjelölik annak kívánatos fő lépéseit a hazai gyermekvédelmi szakemberek országos köre részvételével. 

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?

Hírlevél


Eseménynaptár

<<  2019 Január  >>
 Hé  Ke  Sz  Cs  Pé  Sz  Va 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partnereink


 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapcsolat | Honlaptérkép | Adatvédelem | Hírlevél | Webmail

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. | Tel.: 06-1-3232-900 | tegyesz@tegyesz.hu