Szolgálataink
 

A SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI

 

 

A Gyvt. 15. § (3) bekezdése a)–c) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, valamint e törvény 92. §-ában előírt utógondozás biztosítása, az alábbiak szerint:

o   az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett kiskorúak,       valamint az utógondozói ellátottak elhelyezése érdekében nevelőszülői hálózat           szervezése, fenntartása, működtetése

o   Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése

o   az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek      gondozási helyének meghatározása érdekében elhelyezési javaslat készítése, egyéni    elhelyezési terv kimunkálása

o   eseti gondnoki, vagyonkezelő gondnoki, hivatásos gyámi hálózat működtetése

o   szaktanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása (elemzések, javaslatok          készítése a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére)

o   különböző nyilvántartások vezetése:

o          a szakellátásba beutalt kiskorúakról és utógondozói ellátottakról

o          az ellátottak gondozási napjáról

o          férőhelyekről, gyermekotthonokról, nevelőszülőkről és egyéb ellátóhelyekről

o          örökbe fogadhatóvá nyilvánított és örökbe fogadható gyermekekről

o          örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított személyekről

o          24 órás diszpécseri szolgálat működtetése

o   a lakóhelyéről eltávozott, felügyelet nélkül maradt és ellátást kérő gyermekek (ideértve a hatósági határozattal rendelkező külföldi állampolgárságú kiskorúak) átmeneti gondozását, valamint az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek (különösen mozgáskorlátozottak, különleges vagy speciális ellátást igénylők), elhelyezését biztosító gyermekotthon működtetése

o   nevelésbe vett kiskorú anya gyermekével együtt történő befogadása, otthont nyújtó ellátása

o   utógondozói ellátás biztosítása, utógondozói ellátásban részesülő fiatal            felnőttek elhelyezését biztosító otthon és ehhez kapcsolódóan utcai gondozószolgálat működtetése

o   külső férőhelyek működtetése

o   utógondozás

o   a nevelésbe vett gyermek gyámjának (hivatásos gyámjának), gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési tevékenysége segítése és szakmai ellenőrzése érdekében gyámi tanácsadói             hálózat működtetése